Glossaire

Mles

Petits brillants de 0,07 0,22 carat.